телефон

(812)332-19-12

Металлоизделия

Монтажный профиль усиленный (МПУ)

Артикул шкафа

Артикул монтажного профиля усиленного 60мм.

N*, мм

Материал

Установка по высоте шкафа

хххШЭМхх18хх

МПУ60.1780

1780

ст. 3 оц.

хххШЭМхх20хх

МПУ60.1980

1980

ст. 3 оц.

Установка по ширине шкафа

хххШЭМ06хххх

МПУ60.580

580

ст. 3 оц.

хххШЭМ08хххх

МПУ60.780

780

ст. 3 оц.

хххШЭМ10хххх

МПУ60.980

958

ст. 3 оц.

хххШЭМ12хххх

МПУ60.1180

1180

ст. 3 оц.

Установка по глубине шкафа

хххШЭМхххх40

МПУ60.340

340

ст. 3 оц.

хххШЭМхххх60

МПУ60.540

540

ст. 3 оц.

хххШЭМхххх80

МПУ60.740

740

ст. 3 оц.